Kwaliteitsverklaring


Kwaliteitsverklaring Zorg Groep Paulo Boer binnen Zorgkracht 12

Binnen Zorg Groep Paulo Boer streven we ernaar begeleiding van begeleidingstrajecten van kwaliteit te leveren. Als trotse leden van de coöperatie Zorgkracht 12 delen we een gemeenschappelijke visie op kwaliteit, transparantie en voortdurende verbetering.

Toewijding aan Kwaliteit:
De Zorg Groep zet zich in voor het leveren van begeleiding van kwaliteit, waarbij we voldoen aan de strenge eisen en richtlijnen die zijn vastgesteld door de provinciale jeugdhulp inkoop organisaties. We erkennen het belang van kwaliteitszorg als fundamenteel voor het welzijn van degenen die we dienen, en we streven ernaar om voortdurend te voldoen aan de vastgestelde normen binnen de sector.

Transparantie als Leidraad:
We geloven dat openheid essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen, zowel binnen onze organisatie als met onze cliënten. Door helder te communiceren over onze processen, besluitvorming en begeleidingstrajecten, zorgen we ervoor dat iedereen die betrokken is bij Zorg Groep Paulo Boer zich gesteund en geïnformeerd voelt.

Ruimte voor Verbetering:
Binnen onze organisatie erkennen we dat er altijd ruimte is voor verbetering. We moedigen een cultuur van voortdurende groei aan, waarbij we actief op zoek gaan naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren.

Samenwerking binnen Zorgkracht 12:
Als leden van de coörperatie geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Deze samenwerking stelt ons in staat om te profiteren van de aanwezige kennis en expertise, wat ten goede komt aan de kwaliteit van onze jeugdhulp.

Meldcode
Zorg Groep Paulo Boer werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij volgen de richtlijnen van de meldcode als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Je kunt hier lezen wat de meldcode inhoudt. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

De klachtenprocedure, privacyverklaring en algemene voorwaarden van de coöperatie zijn te vinden op de gezamenlijke website www.zorgkracht12.nl

× Heb jij vragen voor ons?