KLACHTENPROCEDURE


IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

De medewerkers van Zorg Groep Paulo Boer zetten zich allen in om de beste begeleiding te bieden. Het kan mogelijk zijn dat u niet tevreden bent over de door ons geboden begeleiding. Iemand kan bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Ook kan het zo zijn dat er van tevoren andere verwachtingen over het begeleidingstraject waren en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden al onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: rechtstreeks een klacht indienen bij ZGPB en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Rechtstreeks

U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

– Reageer zo snel mogelijk;
– vraag een gesprek aan (probeer eventueel al van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en     aan ons te overhandigen)
– probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
– u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Iedereen die met een zorgaanbieder van Zorgkracht 12 te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot de zorgaanbieder. Een klacht is een uiting van ontevredenheid en het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt besproken en serieus wordt genomen. We doen er ons best voor dat ontevredenheid wordt weggenomen en dat misverstanden worden opgelost. Daarmee helpen we onze cliënten en kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verbeteren. 

KLACHTENREGELING JEUGDIGEN (JEUGDWET)
Het dienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg kan op verschillende manieren:

• Vul het klachtenformulier in op https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen
• Verstuur de klacht per post naar: 

“Klachtenportaal Zorg”
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Indien jij/u telefonisch contact of ondersteuning wenst van het Klachtenportaal Zorg kunt u contact opnemen via de mail (info@klachtenportaalzorg.nl) of telefonisch op telefoonnummer 0228-322205 (van 09.00 tot 12.00 uur). Wil je meer informatie? Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven. Kijk voor meer informatie:

• Klachtenprocedure jeugdzorg
• Klachtenfunctionaris jeugdzorg
• Klachtencommissie jeugdzorg
• Klachtenreglement jeugdwet

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl.of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-ofjeugdhulpverlening.

VERTROUWENSPERSOON
Ook heeft Zorgkracht 12 een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar je mee kunt praten en die je (eventueel) kan helpen met het formuleren van een klacht. Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger mag gebruik maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kan je met je verhaal terecht. Je kunt bij een vertrouwenspersoon geen formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie (zie hierboven). Hij of zij kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt. Een vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het formuleren van een klacht.

Wil je graag praten met een vertrouwenspersoon, om wat voor reden dan ook? Dan kun je contact opnemen met: 

• Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (alleen voor cliënten onder de 18 jaar)
Telefoon: (088) 555 10 00 (op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur)
Email: info@jeugdstem.nl
Chat: op www.jeugdstem.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

• De onafhankelijke vertrouwenspersoon van de zorgaanbieder die jou begeleidt. Deze vind je in 
de klachtenregeling van jouw zorgaanbieder.

• De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Drenthe / Zorgbelang Groningen (wanneer de 
vertrouwenspersoon van Zorgbelang op de locatie komt / je contact hebt met een vertrouwenspersoon). 

Zorgbelang Groningen: 
Email: info@zorgbelang-groningen.nl
Telefoon: (050) 571 39 99

Zorgbelang Drenthe: 
Email: info@zorgbelang-drenthe.nl
Telefoon: (050) 727 15 00

Bij de vertrouwenspersoon kan je met je verhaal terecht. Bij een vertrouwenspersoon kan je geen 
formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie (zie hieronder). Hij/zij kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt of met het formuleren van een klacht. 

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-ofjeugdhulpverlening.

Geheimhouding

Zowel voor de klachtencommissie als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn.

× Heb jij vragen voor ons?